Spoločnosť ROLO CAFÉ rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Ochrana osobných údajov

Vážený klient dovoľujem si Vás požiadať o udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Prečítate si prosím podrobnejšie nasledujúci text a potvrďte.

Ako dotknutá osoba súhlasím, aby prevádzkovateľ (C.R.A. spol. s r.o., Matúšova 7769/33, 811 04 Bratislava) webstránka www.rolocafe.sk zapracoval moje osobné údaje v rozsahu:

Meno, priezvisko, tel. kontakt, e-mail, IP adresa zariadenia z ktorého sprístupňujem.

Účelom zberu týchto osobných údajov je tvorba podania a jeho odoslania.

Na webstránke www.rolocafe.sk sa nevyužívajú osobné údaje na štatistické účely o registrovaných dotknutých osobách. Pre potreby plnenia účelu zhromažďujeme tieto osobné údaje: meno, priezvisko, tel. kontakt, e-mail, IP adresa zariadenia z ktorého pristupuje (povinne). Tieto osobné údaje získavame priamo od každého používateľa webstránky www.rolocafe.sk na základe vyjadreného súhlasu.

Webstránka cra.sk je podporovaná externou spoločnosťou webex.digital s.r.o., pričom Táto spoločnosť má v prípade udalosti (poruchy) na IS prístup k všetkým dátam (teda aj Vašim osobným údajom) spravovaných na webstránke www.rolocafe.sk. Vaše osobné údaje nie sú prenášané do iných informačných systémov a sú evidované iba na webstránke www.rolocafe.sk . Doba uchovania Vašich osobných údajov je iba po dobu nevyhnutnú pre vybavenia žiadosti, pričom vytvorené záznamy žiadosti sú uchovávané v zmysle platného zákona o archívoch a registratúrach.

Ako dotknutá osoba máte právo:

  • Požadovať prístup k Vašim osobným údajom.
  • V prípade chyby vo vašich osobných údajov, žiadať o ich úpravu.
  • Požadovať výmaz Vašich osobných údajov, alebo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov.
  • Namietať zo spracúvaním osobných údajov.
  • Požadovať prenosnosť osobných údajov - osobné údaje Vám budú poskytnuté v čitateľnom a bežne dostupnom formáte.
  • Podať, v prípade porušenia práv dotknutej osoby, návrh na začatie konania dozornému orgánu (kontaktné údaje dozorného orgánu)

Vaše požiadavky zasielajte na adresu cra@cra.sk .

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov, nebude možné využívať formuláre webstránky www.rolocafe.sk a tak odoslať žiadosti prostredníctvom formulárov.

V rámci týchto pravidiel máte právo na úplné vymazanie Vašich osobných údajov z webstránky www.rolocafe.sk. Túto možnosť máte odoslaním požiadavky na výmaz (adresa: cra@cra.sk). Vymazanie osobných údajov je už nevratné.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadne týchto pravidiel a ich použitie, kontaktujte nás na cra@cra.sk .